Generalforsamling

Generalforsamling

Musikaftenskolen afholder generalforsamling tirsdag d.16. marts 2021 kl. 18:00

Sted: Aftenskolens kontor på Kildegården 5, 3. sal.

"Deltagere der er fyldt 18 år og som deltager mod betaling i skolens aktiviteter i den igangværende undervisningssæson, har ret, men ikke pligt til at vælge en deltagerrepræsentant til bestyrelsen.", ved forinden valghandlingen skiftligt elle mundtligt over for den siddende bestyrelse eller aftenskolens leder at have givet til kende, at være villig til at modtage valg som elevrepræsentant.

dof