Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

Musikaftenskolen afholder generalforsamling tirsdag  30. oktober kl. 18.00.

Sted: Aftenskolens kontor på Kildegården 5, 3. sal.

Per-Bjørn Andreasson og Ernst Colding er udtrådt af bestyrelsen, Karen Brodersen opstiller ikke igen.

Nuværende bestyrelse er Mette Vedfedt (midlertidigt fungerende som leder) Susanne Rothe, Jens Markvard Andersen og Karen Brodersen.

Ønsker du at være med i denne bestyrelse og gøre en indsats, så send en mail til aftenskolelirumlarum@gmail.com eller kontakt en fra bestyrelsen.

Carsten Rygner stiller som nyt medlem.

"Deltagere der er fyldt 18 år og som deltager mod betaling i skolens aktiviteter i den igangværende undervisningssæson, har ret, men ikke pligt til at vælge en deltagerrepræsentant til bestyrelsen.", ved forinden valghandlingen skiftligt elle mundtligt over for den siddende bestyrelse eller aftenskolens leder at have givet til kende, at være villig til at modtage valg som elevrepræsentant.

dof